We are currently making improvements to the Audible site. In an effort to enhance the accessibility experience for our customers, we have created a page to more easily navigate the new experience, available at the web address www.audible.com/access .

Refine Search Results

 
Search Results for Provider: 

Viatone

1-20of208results Previous 1 2 3 ... 11 Next
Sort by
 • Kaninbjerget [Watership Down] | Richard Adams

  Kaninbjerget [Watership Down]

  • UNABRIDGED (16 hrs and 6 mins)
  • By Richard Adams
  • Narrated By Carsten Warming
  Overall
  (5)
  Performance
  (4)
  Story
  (4)

  I Kaninbjerget fortælles om en lille flok unge, vilde kaniner, der anført af den kloge Hassel bryder op fra deres koloni. Hassels bror, Femmer, fornemmer, at kolonien er truet af tilintetgørelse, og hans sjette sans slår aldrig fejl. Derfor forsøger brødrene at overtale så mange kaniner som muligt til at flygte sammen med dem, men ikke mange vil lytte til dem, for det er forår, og græsset er grønt og saftigt.

  Amazon Customer says: "Not in English!"
 • Ett dockhem [A Doll's House] | Henrik Ibsen

  Ett dockhem [A Doll's House]

  • UNABRIDGED (3 hrs and 17 mins)
  • By Henrik Ibsen
  • Narrated By Håkan Mohede
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  Ett dockhem är ett av Ibsens mest lästa och uppsatta dramer. Dramat utspelar sig i ett av Köpenhamns välbärgade hem, där den vackra Nora spelar rollen som perfekt hustru och mor. Men allt är inte som det ser ut vid första anblicken. Noras inre föreställningar och förväntningar harmonerar inte med omvärldens realiteter, och hon tvingas att ta upp kampen med livslögnen vid sitt möte med juristen Krogstad, som hotar hennes annars bekymmerslösa tillvaro.

 • Salka Valka | Halldór Laxness

  Salka Valka

  • UNABRIDGED (15 hrs and 37 mins)
  • By Halldór Laxness
  • Narrated By Dan Schlosser
  Overall
  (2)
  Performance
  (2)
  Story
  (2)

  Salka Valka fra 1932 var hans gennembrudsroman og står stadig som hovedværket i hans meget omfattende forfatterskab. Salka Valka ankommer som 11-årig med sin ubemidlede mor til en lille islandsk flække, hvor de hutler sig igennem i fattige kår. Men Salka Valka er en oprører og kæmper sig frem til en position på lige fod med mændene.

 • En dag i Ivan Denisovitjs liv [One Day in the Life of Ivan Denisovich] [Danish Edition] | Alexander Solsjenitsyn

  En dag i Ivan Denisovitjs liv [One Day in the Life of Ivan Denisovich] [Danish Edition]

  • UNABRIDGED (5 hrs and 33 mins)
  • By Alexander Solsjenitsyn
  • Narrated By Bent Otto Hansen
  Overall
  (0)
  Performance
  (0)
  Story
  (0)

  En dag i Ivan Denisovitjs liv blev offentliggjort i november 1962 i tidsskriftet Novy Mir efter Khrusjtjovs personlige tilladelse. Romanen vakte enorm opmærksomhed både i og uden for Sovjetunionen, eftersom det var første gang, at en beskrivelse af Stalintidens undertrykkelse åbent blev trykt. Fortællingen foregår i en sibirisk speciallejr for politiske fanger og skildrer en typisk dag i fangen Ivan Denisovitjs liv i januar 1951.

 • Anteckningar från källarhålet [Notes From Underground] | Fjodor M. Dostojevskij

  Anteckningar från källarhålet [Notes From Underground]

  • UNABRIDGED (5 hrs and 20 mins)
  • By Fjodor M. Dostojevskij
  • Narrated By Johan Svensson
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  "Jag är en sjuk människa... Jag är en ond människa. En motbjudande människa." Så inleder Källarmänniskan sina anteckningar från underjorden. Källarmänniskans förbittring över den härskande naiva tron på förnuft, framsteg och individualism har lett till självvald isolering. Han protesterar mot reduceringen av människan till en schablonaktig förnuftsmänniska.

 • Mrs Dalloway [Swedish Edition] | Virginia Woolf

  Mrs Dalloway [Swedish Edition]

  • UNABRIDGED (8 hrs and 47 mins)
  • By Virginia Woolf
  • Narrated By Elin Abelin
  Overall
  (0)
  Performance
  (0)
  Story
  (0)

  "Mrs Dalloway sade att hon skulle köpa blommorna själv." Med denna berömda mening inleds romanen, som utspelar sig en vanlig sommardag i London i juni 1923, när Clarissa Dalloway förbereder inför en fest på kvällen. Under dagen händer olika saker som leder till reflektioner och associationer kring tidigare händelser.

 • De fortabte spillemænd [The Prodigal Musicians] | William Heinesen

  De fortabte spillemænd [The Prodigal Musicians]

  • UNABRIDGED (10 hrs)
  • By William Heinesen
  • Narrated By Jens Albinus
  Overall
  (3)
  Performance
  (2)
  Story
  (1)

  De fortabte spillemænd er William Heinesens mest populære roman. Den er skrevet med en overdådig humor, hvor de bohemeagtige spillemænds livsførelse modstilles det mere materielle og snæversynede borgerlige liv.

 • Mansfield Park [Danish Edition] | Jane Austen

  Mansfield Park [Danish Edition]

  • UNABRIDGED (16 hrs and 29 mins)
  • By Jane Austen
  • Narrated By Annette Grunnet
  Overall
  (0)
  Performance
  (0)
  Story
  (0)

  Fanny Price er vokset op hos sin rige onkel og tante på det storslåede, idylliske gods Mansfield Park sammen med sine to kusiner og to fætre. Hun mindes gang på gang om sin underordnede rang i familien, og hendes eneste allierede er fætteren Edmund, der altid tager hende i forsvar over for de mange urimeligheder, hun udsættes for af den øvrige familie.

 • A Gentle Spirit | Fyodor Dostoyevsky

  A Gentle Spirit

  • UNABRIDGED (2 hrs and 2 mins)
  • By Fyodor Dostoyevsky
  • Narrated By David Bateson
  Overall
  (3)
  Performance
  (2)
  Story
  (2)

  A Gentle Spirit, from 1876, was released in Dostoyevsky's one-man periodical, A Writer's Diary, which was always eagerly anticipated in his contemporary Russia. The short novel is a despairing man's monologue on the night after his young wife's suicide, and through his incoherent speech by her deathbed the background of the tragedy slowly unfolds. The narrator is a retired officer who now earns his living as a pawnbroker.

 • Brott och straff [Crime and Punishment] | Fjodor M. Dostojevskij

  Brott och straff [Crime and Punishment]

  • UNABRIDGED (29 hrs and 36 mins)
  • By Fjodor M. Dostojevskij
  • Narrated By Gert Lundstedt
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  Den fattige studenten Rodion Raskolnikov får idén att ta sig ur sin och sin familjs förtvivlade situation genom att mörda en gammal, ohederlig och girig pantlånerska och lägga beslag på hennes gömda förmögenhet, så att han har råd att avsluta sina studier och kan vara till gagn för samhället. Han är påverkad av de rådande nihilistiska teorierna, där stora andar och starka karaktärer som han själv inte står under gängse lagar och moral, om de idealistiska målen främjas.

 • Livet måste ha mening [Man's Search for Meaning] | Viktor E. Frankl

  Livet måste ha mening [Man's Search for Meaning]

  • UNABRIDGED (5 hrs and 49 mins)
  • By Viktor E. Frankl
  • Narrated By Martin Halland
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  "I slutändan borde människan inte fråga vad meningen med livet är, utan snarare inse att det är hon själv som frågas."Detta är en av de slutsatser som Viktor E. Frankl drar i logoterapin, den analysform som han ut-vecklade utifrån tre års erfarenhet som fånge i koncentrationsläger. Det var önskan om att sprida sina teorier som gav honom meningen med livet, som enligt honom själv gjorde att han överlevde under de mest omänskliga förhållanden.

 • Øst for Paradis [East of Eden] | John Steinbeck

  Øst for Paradis [East of Eden]

  • UNABRIDGED (20 hrs and 38 mins)
  • By John Steinbeck
  • Narrated By Dan Schlosser
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  Øst for paradis (1952) er Steinbecks store dramatiske slægtsroman over tre generationer, hvor det gode kæmper mod det onde, som det er skildret i myten om Kain og Abel. I Steinbecks fortælling gentages kampen i to generationers brødrepar. I første generation er Charles i misundelse og ondskab tæt på at slå sin bror Adam ihjel. I anden generation følger vi brødrene Aaron og Caleb, der er sønner af Adam og den forførende, men dæmonisk ondsindede Cathy.

 • En dag i Ivan Denisovitjs liv [One Day in the Life of Ivan Denisovich] [Swedish Edition] | Alexander Solsjenitsyn

  En dag i Ivan Denisovitjs liv [One Day in the Life of Ivan Denisovich] [Swedish Edition]

  • UNABRIDGED (6 hrs and 13 mins)
  • By Alexander Solsjenitsyn
  • Narrated By Håkan Mohede
  Overall
  (0)
  Performance
  (0)
  Story
  (0)

  En dag i Ivan Denisovitjs liv offentliggjordes i november 1962 i tidskriften Novy Mir efter Khrusjtjovs personliga tillåtelse. Romanen väckte enorm uppmärksamhet både i och utanför Sovjetunionen, eftersom det var första gången som en berättelse om Stalintidens undertryck gavs ut offentligt. Berättelsen utspelar sig i ett sibiriskt specialläger för politiska fångar och skildrar en typisk dag i fången Ivan Denisovitjs liv i januari 1951.

 • Livet må ha mening [Man's Search for Meaning] | Viktor E. Frankl

  Livet må ha mening [Man's Search for Meaning]

  • UNABRIDGED (4 hrs and 32 mins)
  • By Viktor E. Frankl
  • Narrated By Anderz Eide
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  "Til syvende og sist burde vi mennesker ikke spørre hva meningen med livet er, men heller innse at det er oss selv som blir spurt." Dette er én av konklusjonene som Viktor E. Frankl trekker i logoterapien, som han utviklet på bakgrunn av sine tre år som konsentrasjonsleirfange. Ønsket om å få teoriene sine utbredt gav ham meningen med livet, og gjorde ifølge ham selv at han overlevde de umenneskelige vilkårene. I logoterapien blir viljen til mening framhevet som menneskets viktigste drivkraft, i motsetning til Freuds viljen til lyst og Adlers viljen til makt.

  says: "En interessant bok, og på norsk!"
 • Lady Susan [Swedish Edition] | Jane Austen

  Lady Susan [Swedish Edition]

  • UNABRIDGED (2 hrs and 48 mins)
  • By Jane Austen
  • Narrated By Johanna Fridell
  Overall
  (0)
  Performance
  (0)
  Story
  (0)

  Lady Susan (1793-94), skriven under Jane Austens unga år, är en underhållande brevroman med rötter i 1700-talets värld. Genom brev som utväxlas mellan romanens karaktärer, målas upp en bild av den vackra änkan Susan Vernon och hennes försök att skaffa både sig själv och sin dotter ett gott parti. Temat är alltså detsamma som i Austens senare romaner, och karaktärsstudier och moraliska frågor är i fokus också här, men i övrigt saknas det gemensamma nämnare med Austen senare verk.

 • Öster om Eden [East of Eden] | John Steinbeck

  Öster om Eden [East of Eden]

  • UNABRIDGED (26 hrs and 3 mins)
  • By John Steinbeck
  • Narrated By Martin Halland
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  Öster om Eden (1952) är Steinbecks stora dramatiska släktroman som löper över tre generationer, där det goda slåss mot det onda, skildrat på samma sätt som i myten om Kain och Abel. I Steinbecks berättelse upprepas kampen genom två generationers brödrapar. I den första generationen är Charles på grund av avundsjuka och ondska nära på att slå ihjäl sin bror Adam.

 • På rejse med Charley [Travelling with Charley] | John Steinbeck

  På rejse med Charley [Travelling with Charley]

  • UNABRIDGED (7 hrs and 41 mins)
  • By John Steinbeck
  • Narrated By Dan Schlosser
  Overall
  (0)
  Performance
  (0)
  Story
  (0)

  På rejse med Charley er en rejsebeskrivelse af en rundrejse i USA i 1960, som Steinbeck foretog i en autocamper sammen med sin puddelhund Charley. Steinbeck skrev, at han var drevet af et ønske om at genopdage sit hjemland, eftersom han tjente til livets ophold ved at skrive om det. Han følte sig ude af berøring med det moderne USA efter i tyve år at have boet i New York og rejst rundt i Europa, og han ønskede bl.a. at finde ud af, hvordan den moderne amerikaner var.

 • Vredens druer [The Grapes of Wrath] | John Steinbeck

  Vredens druer [The Grapes of Wrath]

  • UNABRIDGED (18 hrs and 45 mins)
  • By John Steinbeck
  • Narrated By Dan Schlosser
  Overall
  (7)
  Performance
  (2)
  Story
  (3)

  Vredens druer er en moderne folkevandringssaga fra 30'erne om Oklahomas forgældede bønder, der drives fra deres jord og af reklamen lokkes til Californien, hvor de udnyttes skamløst og ender arbejdsløse og hjemløse på landevejen. Romanens storhed skyldes Steinbecks ægte indignation og medleven i de fattige bønders skæbne og hans tro på menneskets værdighed og vilje til overlevelse ved fælles hjælp selv under de vanskeligste vilkår.

  Judy says: "not in english"
 • Kamerat Napoleon [Animal Farm] | George Orwell

  Kamerat Napoleon [Animal Farm]

  • UNABRIDGED (2 hrs and 57 mins)
  • By George Orwell
  • Narrated By Anderz Eide
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  Under grisenes ledelse holder de overarbeidede og undertrykte dyrene på en bondegård hemmelige møter hvor de bestemmer seg for å gjøre opprør mot gårdens eier. Dyrene gjennomfører revolusjonen og bonden, Mr. Jones, blir fordrevet. De grunnlegger en ny filosofi som de kaller animalismen og synger sin egen kampsang. Bondegården blir omdøpt til Dyrenes gård, og dyrene ser for seg at dette er begynnelsen på et liv bygget på frihet og likhet.

  says: "Herlig fortalt, og på norsk! "
 • Vredens druvor [The Grapes of Wrath] | John Steinbeck

  Vredens druvor [The Grapes of Wrath]

  • UNABRIDGED (21 hrs and 26 mins)
  • By John Steinbeck
  • Narrated By Martin Halland
  Overall
  (1)
  Performance
  (1)
  Story
  (1)

  Vredens druvor är en modern vandringssägen från 1930-talet om Oklahomas skuldsatta bönder, som drivs bort från sin jord och som lockas av reklamen till Kalifornien, där de utnyttjas skamlöst och slutar som arbetslösa och hemlösa på landsvägen. Romanens storhet kommer från Steinbecks äkta indignation och inlevelse i de fattiga böndernas öden samt hans tro på människans värdighet och vilja till överlevnad genom gemensam hjälp till och med under de svåraste förhållandena.

1-20of208results Previous 1 2 3 ... 11 Next