Showing results by narrator "Herman Philipse"

Categories

All Categories

11 results
Sort by
  • Waarheid en dwaling

  • Een hoorcollege over kritisch denken in recht, religie en het dagelijks leven
  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 4 hrs and 3 mins
  • Unabridged
  • Overall
   5 out of 5 stars 3
  • Performance
   5 out of 5 stars 3
  • Story
   4.5 out of 5 stars 3

  Hoe ordent de mens zijn denken? Filosofen hebben in de loop van de geschiedenis veel nagedacht over deze vraag. Kunnen we iets opsteken van systematische analyse om onze eigen denkfouten en dwalingen te ondervangen? Voorbeelden van gerechtelijke dwalingen, zoals de veroordeling van Lucia de Berk tot levenslange gevangenisstraf in 2004 en 2007, laten zien hoe zelfs hoogopgeleide rechters en raadsheren vormen van cognitieve verblinding kunnen vertonen.

  Regular price: $21.68

  • Acht filosofische miniaturen

  • Een hoorcollege over grote denkers van Plato tot Wittgenstein
  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 7 hrs and 34 mins
  • Unabridged
  • Overall
   5 out of 5 stars 2
  • Performance
   5 out of 5 stars 1
  • Story
   5 out of 5 stars 1

  Dit hoorcollege is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geïnteresseerden zonder veel wijsgerige achtergrondkennis. In dit college is ervoor gekozen uit te gaan van het werk van acht individuele filosofen. Kernpunten uit hun denken worden telkens één uur geschetst. Het doel van deze lezing is bij het publiek liefde op te wekken voor de immense ideeënrijkdom van de westerse wijsgerige traditie.

  Regular price: $39.45

  • Filosofen van de 20e eeuw

  • Een hoorcollege over acht moderne denkers
  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 8 hrs and 45 mins
  • Unabridged
  • Overall
   5 out of 5 stars 1
  • Performance
   5 out of 5 stars 1
  • Story
   5 out of 5 stars 1

  De twintigste eeuw heeft een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan filosofische ideeën opgeleverd. Er leefden in deze eeuw meer filosofen dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Deze serie colleges maakt deze rijkdom zichtbaar aan de hand van acht vooraanstaande denkers en de wijsgerige stromingen die ze vertegenwoordigen. Aan bod komen Russell, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Reichenbach, Sartre, Popper en Van Orman Quine.

  Regular price: $39.45

  • Klimaatverandering

  • Een hoorcollege over onze grootste uitdaging in filosofisch perspectief
  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 4 hrs and 11 mins
  • Unabridged
  • Overall
   5 out of 5 stars 1
  • Performance
   5 out of 5 stars 1
  • Story
   5 out of 5 stars 1

  Tyfoons in Zuidoost-Azië, bosbranden in Australië en ook de extremere weersomstandigheden in Nederland. Zijn het incidenten of toch de gevolgen van klimaatverandering? Het nieuwste klimaatrapport laat zien dat de invloed van de mens is waargenomen in de opwarming van de atmosfeer en de oceaan, in de wereldwijde zeespiegelstijging en in veranderingen in bepaalde klimaatextremen. Er moet dus iets gebeuren, maar waarom kreeg dit rapport in Nederland dan zo weinig aandacht?

  Regular price: $17.72

  • Vrijheid en verplichting: Een hoorcollege over grote denkers over de wijsgerige ethiek

  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 8 hrs and 42 mins
  • Unabridged
  • Overall
   0 out of 5 stars 0
  • Performance
   0 out of 5 stars 0
  • Story
   0 out of 5 stars 0

  De titel "Vrijheid en verplichting" is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn.

  Regular price: $39.45

  • Heeft wetenschap nut? Vijf hoogleraren over het belang van hun vakgebied voor Nederland

  • By: Vincent Icke
  • Narrated by: Herman Philipse, Fik Meijer, Maarten van Rossem, and others
  • Length: 2 hrs and 6 mins
  • Unabridged
  • Overall
   0 out of 5 stars 0
  • Performance
   0 out of 5 stars 0
  • Story
   0 out of 5 stars 0

  Heeft wetenschap nut? Deze vraag is even briljant als absurd. Absurd omdat er maar weinig mensen zullen twijfelen aan de toegevoegde waarde die de moderne wetenschap ons sinds de wetenschappelijke revolutie heeft gebracht. Toch ook briljant, omdat juist de wetenschap zelf een kritische houding moet hebben t.a.v. alles, dus ook zichzelf.

  Regular price: $9.20

  • Ethiek en evolutie

  • Een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal
  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 9 hrs and 13 mins
  • Unabridged
  • Overall
   3 out of 5 stars 1
  • Performance
   3 out of 5 stars 1
  • Story
   3 out of 5 stars 1

  De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere ontwikkeling van de ethiek? Hoe kunnen we altruïstisch gedrag vanuit de evolutietheorie verklaren en hoe rechtvaardigen we de moraal? Herman Philipse behandelt de relatie tussen ethiek en evolutie vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken: historisch, biologisch, filosofisch, speltheoretisch en antropologisch. Hij laat daarbij grote denkers uit de wetenschapsgeschiedenis de revue passeren.

  Regular price: $39.45

  • Betrouwbare kennis

  • Een hoorcollege over wetenschapsfilosofie in historisch perspectief
  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 8 hrs and 59 mins
  • Unabridged
  • Overall
   4.5 out of 5 stars 2
  • Performance
   5 out of 5 stars 2
  • Story
   4 out of 5 stars 2

  Wetenschapsfilosofie houdt zich bezig met de aard, status en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hoe kunnen we weten dat wetenschappelijke kennis betrouwbaar is? Waarom en in welke mate vertrouwen we op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek? Waarin verschilt wetenschappelijke kennis en is er een typische wetenschappelijke methodologie?

  Regular price: $39.45

  • Neurofilosofie van de geest

  • Een hoorcollege over de verhouding tussen de hersenen, het bewustzijn en de vrije wil
  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 3 hrs and 46 mins
  • Unabridged
  • Overall
   0 out of 5 stars 0
  • Performance
   0 out of 5 stars 0
  • Story
   0 out of 5 stars 0

  Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewutzijn en onze vrije wil? Zegt hersenactiviteit iets over waarom we doen wat we doen? Over de vraag wat het betekent om mens te zijn? In deze serie hoorcolleges analyseert Herman Philipse de visies hierover van de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse neurowetenschappers.

  Regular price: $24.64

  • Godsgeloof of atheïsme? Hoorcollege over godsdienstfilosofie

  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 8 hrs and 58 mins
  • Unabridged
  • Overall
   0 out of 5 stars 0
  • Performance
   0 out of 5 stars 0
  • Story
   0 out of 5 stars 0

  Godsdienstfilosofie beargumenteerd, met aandacht voor de grote denkers, door "Buitenhof"-columnist en auteur van de bestseller "Het Atheïstisch Manifest" Herman Philipse. Atheïsme als wereldbeschouwing is ouder dan de meeste mensen denken. Het wordt vaak gezien als een 20e eeuws fenomeen, maar het bestond al onder de oude Chinezen en de Grieken. In een tijd van toenemende waarheidsclaims is de tijd rijp voor een grondige analyse van godsgeloof en atheïsme.

  Regular price: $37.48

  • Godsdienstfilosofie

  • Een hoorcollege over religie tussen wonder en wetenschap
  • By: Herman Philipse
  • Narrated by: Herman Philipse
  • Length: 9 hrs and 7 mins
  • Unabridged
  • Overall
   0 out of 5 stars 0
  • Performance
   0 out of 5 stars 0
  • Story
   0 out of 5 stars 0

  In de afgelopen halve eeuw is Nederland geseculariseerd en hebben velen die godsdienstig waren opgevoed hun belangstelling voor religie grotendeels verloren. De mensheid als geheel seculariseert echter niet, integendeel. Vooral door de grotere vruchtbaarheid van religieuze bevolkingen zijn godsdiensten bezig aan een demografische inhaalslag, die het belang van religie in de wereld sterk doet toenemen.

  Regular price: $39.45