Your audiobook is waiting…

Reiseskildring - Wien [Travelogue - Vienna]

Wien, Wien nur du alein [Vienna, Vienna, Only You Alone]
Length: 31 mins

$14.95/month after 30 days. Cancel anytime.

OR
In Cart

Publisher's Summary

"Det beste av alle steder er Wien", skal Mozart en gang ha sagt, og det er han helt sikkert ikke alene om å mene. Forfatteren Thomas Bernhard, som levde hele sitt liv i Wien, ga imidlertid uttrykk for et mer motsetningsfullt forhold til byen: "Jeg hatet Wien og allikevel måtte jeg elske byen". For mange er det nettopp kontrastene som gjør Wien både interessant og mangfoldig. For i Wien stod vår moderne tids vugge innen musikk, malerkunst, psykologi og tenkning. Reiseskildringer beskriver steder som har og har hatt en viktig posisjon både geografisk og kulturelt sett. Gjennom en kombinasjon av historiske milepæler, morsomme og alvorlige anekdoter, viktige personligheter og bevegelser innen arkitektur, litteratur og kunst, formidles møtet mellom fortid og nåtid med stor innlevelse og kunnskap.

Please note: This title is in Norwegian.

©2009 Karin Helena Sjøberg (P)2009 Grieg Audio

What members say